Baumit

Idejas ar nākotni.

Fasādes pašattīrīšanās efekts

Pateicoties vairāku gadu pētnieciskajiem darbiem uzņēmuma Baumit laboratorijās, tirgū ir pieejami patentēti produkti: dekoratīvais apmetums NanoporTop un krāsa NanoporColor. Ar speciālu struktūru, kas veidota nanodaļiņu līmenī, ir radīta pret netīrumiem īpaši noturīga virsma. Neliels apmetuma Baumit NanoporTop un krāsas Baumit NanoporColor daudzums uz fasādes nodrošina tās pašattīrīšanos atmosfēras apstākļu ietekmē. Rezultātā fasāde saglabājas tīra un pievilcīga apmēram divas reizes ilgāk, ļaujot ietaupīt izmaksas, kas saistītas ar fasādes uzturēšanu un renovāciju.

Fasādes pašattīrīšanās efekts
Kā darbojās Nanopor efekts?

Kā darbojās Nanopor efekts?

Pašattīrīšanās efekts ir nanopora pārklājuma hidrofilās iedarbības rezultāts, kas žūšanas procesā izveidojas uz svaigi uzklāta apmetuma NanoporTop. Ūdens piliens uz apmetuma Baumit NanoporTop zaudē savu virsmas spriegumu. Mitrums tiek uzsūkts caur augšējo hidrofilo slāni, un mitruma iztvaikošanas laikā brīvi atrodošās netīrumu daļiņas tiek atgrūstas no virsmas, atstājot fasādi sausu un tīru. Lai iegūtu šādu efektu, pietiks ar gaisā esošo mitrumu.

Savukārt uz vienkārša hidrofobā apmetuma, ūdens piliens saglabās savu „lodītes” formu (otrajā attēlā). Lai tīrīšanas process šajā gadījumā būtu iedarbīgs, ir nepieciešams liels daudzums ūdens, piem., lietus. Tīrīšanas efekts neparādās sausās vietās, piem., uz fasādes zem jumtiem.

Fotokatalīzes efekts

Kā mums iztēloties šī mehānisma darbību? Dienas gaisma aktivizē fotokatalizatoru, kura lomu pilda apmetuma un krāsas sastāvā esošais titāna dioksīds.  Fotokatalizators gaismas ietekmē sadala netīrumu daļiņas, kas atrodas uz fasādes virsmas, un vēlāk tās nopūš vējš. Savukārt lietus un izgarojošais mitrums likvidē netīrumus un attīra fasādi. Šis mehānisms sniedz papildu aizsardzību pret aļģēm, sēnītēm, baktērijām, putekļu un netīrumu daļiņām. Svarīgi, ka fasādē iekļautais fotokatalizators nenolietojas. Tādējādi apmetums Baumit NanoporTop un krāsa Baumit NanoporColor nodrošina ilgstoši tīras, skaistas un estētiskas fasādes. 

Fotokatalīzes efekts
Kā darbojās fotokatalīzes efekts?

Kā darbojās fotokatalīzes efekts?

Pateicoties atmosfēras apstākļu ietekmei, fasāde tiek atbrīvota no netīrumiem. Šis process nodrošina fasādes estētikas saglabāšanos daudzu gadu garumā.

1. Dienas gaisma aktivizē fotokatalizatoru, kas atrodas apmetumā vai krāsā.

2. Fotokatalizators TiO(titāna dioksīds) sašķeļ uz virsmas esošo netīrumu daļiņas (sēnītes, pelējums un aļģes), kuras pēc tam no virsmas nopūš vējš.

3. Papildus lietus un iztvaikojošais mitrums no virsmas likvidē netīrumu daļiņas un attīra fasādi.

Priekšrocības

Fasāde kalpo kā ēkas aizsargājošais pārklājums un ir pastāvīgi pakļauta dažāda veida piesārņojumam, kā arī ārējo faktoru iedarbībai. Gadu gaitā netīrumi un vides apstākļi sabojā fasādes sākotnējo skaistumu. Lai saglabātu ēkas estētiku, pēc dažiem gadiem nepieciešama fasādes renovācija, kā arī periodiska ēkas fasādes mazgāšana vai krāsošana, kas nozīmē ievērojamus izdevumus.

Ko darīt, lai fasādes kalpotu ilgāk un izskatītos labāk? Izvēlieties augstas kvalitātes fasādes sistēmas ar ilgstošu noturību, fasādes krāsu NanoporColor un apmetumu NanoporTop ar nanotehnoloģiju un fotokatalīzes efektu.

Priekšrocības